Tågade för Lundagård i Köpenhamn

På utskick av Lundagård vad jag och reporter i Köpenhamn för att undersöka demonstation ur studentperspektiv. Objekt var två pluggande från Socialistiska Partiet. Både kameran och jag klarade sig utan skador, från både gatstenar och majsburkar.

Funderar verkligen över vem som tar med och kastar majsburkar på en demonstration för miljön. Är inte det motsägande?